วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างประโยคความเดียว ความรวม

ประโยคความเดียว

1. I think everything in the universe can be solved by laterl thinking.

ด้วยความคิดเช่นนี้ ฤทธิ์ จึงไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ ไป

2.We think harder on why it is unclean.

แต่เรามานั่งคิดว่าทำไมผ้าไม่สะอาด คำตอบที่ได้เพราะมีแค่พื้นเดียว

3.One of the mots important things to help get rid of problems is “man”.

การจะเริ่มขจัดปัญหาให้หมดไปนั้น สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งอยู่ที่ คน

4.Just belive that all above are from the solutions on wiping table tower.

เชื่อเถิดว่า กระบวนการทั้งหมดที่ว่ามาเป็นการแก้ปัญหาเรื่องผ้าเช็ดโต๊ะอย่างเดียว

5.After legitimated by law , a stove f0r sukiyaki must be changed to electrical for consumer sprotection.

พอสุกี้ถูกกฎหมายบังคับให้เปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้าก็ใช้จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค 100%


ประโยคความซ้อน

1.This is also a reason why a wiping tewel in MK can be a matter of en dless development ,as important as big cases like probleme on logistic system , Freezer , hygiene, security or customers’ health.

อย่างเรื่องระบบ Logistic ปัญหาตู้เย็น หรือปัญหาความสะอาด ความปลอดภัยและปัญหาสุขภาพของลูกค้า ทุกอย่างล้วนได้รับการปับปรุงและให้ความสำคัญต่อปัญหาทัดเทียมกันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

2.How to wipe without making food fallen to the floor or number of wipinq ; the position of cloth storaqe and relevant equipment on the cart ;

ตั้งแต่เพิ่มอุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชื้ออ่อน ๆ ไว้ฉีดก่อนเช็ด ปรับปรุงวิธีการเช็ด เช่น เช็ดอย่างไรไม่ให้อาหารตกไปสกปรกที่พื้น จากนั้นก็ดูตำแหน่งการเก็บวางผ้าเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์บนรถเข็น

3. Concerning small details is dependent on individual behaviors as some people seem.

การใส่ใจกับปัญหาเล็กๆ และไม่มองข้ามอยู่ที่นิสัยคน

4. MK Suki, therefore, must have 2 chopping boards to replace after cleansing.

ทุกครัวที่เอ็มเค จึงต้องเขียงอย่างน้อย 2 อันไว้สับเปลี่ยนไปทำความสะอาด

5.MK, Suki has two large kitchen centers designed to support raw materials for about 500 branches and potential growth in the future.

เอ็มเคมีโรงครัวใหญ่ 2 แห่ง ที่ออกแบบให้สามารถซัพพอร์ตวัตถุดิบต่าง ๆ ให้กับร้านเอ็มเคได้ถึง 500 สาขา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต


ประโยคความรวม

1.Big or small all can be improved by kaizen.

ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ปรับปรุงได้ด้วยไคเซน

2. Today is probably not good, but tomorrow must be better.

วันนี้อาจจะยังไม่ดีแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

3. MK Suki, therefore, must have 2 chopping boards to replace after cleansing and germ-free by boiling.

ทุกครัวที่เอ็มเค จึงต้องเขียงอย่างน้อย 2 อันไว้สับเปลี่ยนไปทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน

4.Today is probably not good , but tomorrow must be better.

วันนี้อาจยังไม่ดีแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่า

5.Most people might not care , but MK Suki takes it into account and the chopping board we use must be made of woop.

คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ แต่เอ็มเคให้ความสนใจและเขียงไม้ยังเป็นระบบเดิมที่ต้องใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น